RSS
22.03.2011 | Aktualności

Zostań członkiem PiS

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Aby uzyskać informację nt. członkostwa w PiS, należy napisać maila do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania biura Zarządu Okręgowego PiS.

Okręg Białystok - bialystok@pis.org.pl
Okręg Bielsko-Biała - bielsko-biala@pis.org.pl
Okręg Bydgoszcz - bydgoszcz@pis.org.pl
Okręg Chełm - chelm@pis.org.pl
Okręg Chrzanów - chrzanow@pis.org.pl
Okręg Częstochowa - czestochowa@pis.org.pl
Okręg Elbląg - elblag@pis.org.pl
Okręg Gdańsk - gdansk@pis.org.pl
Okręg Gdynia - gdynia@pis.org.pl
Okręg Gliwice - gliwice@pis.org.pl
Okręg Kalisz - kalisz@pis.org.pl
Okręg Katowice - katowice@pis.org.pl
Okręg Kielce - kielce@pis.org.pl
Okręg Konin - konin@pis.org.pl
Okręg Koszalin - koszalin@pis.org.pl
Okręg Kraków - krakow@pis.org.pl
Okręg Krosno - krosno@pis.org.pl
Okręg Legnica - legnica@pis.org.pl
Okręg Lublin - lublin@pis.org.pl
Okręg Łódź - lodz@pis.org.pl
Okręg Nowy Sącz - nowy_sacz@pis.org.pl
Okręg Olsztyn - olsztyn@pis.org.pl
Okręg Opole - opole@pis.org.pl
Okręg Piła - pila@pis.org.pl
Okręg Piotrków Trybunalski - piotrkow_trybunalski@pis.org.pl
Okręg Płock - plock@pis.org.pl
Okręg Poznań - poznan@pis.org.pl
Okręg Radom - radom@pis.org.pl
Okręg Rybnik - rybnik@pis.org.pl
Okręg Rzeszów - rzeszow@pis.org.pl
Okręg Siedlce - siedlce@pis.org.pl
Okręg Sieradz - sieradz@pis.org.pl
Okręg Sosnowiec - sosnowiec@pis.org.pl
Okręg Szczecin - szczecin@pis.org.pl
Okręg Tarnów - tarnow@pis.org.pl
Okręg Toruń - torun@pis.org.pl
Okręg Wałbrzych - walbrzych@pis.org.pl
Okręg Warszawa - warszawa@pis.org.pl
Okręg Wrocław - wroclaw@pis.org.pl
Okręg Zielona Góra - zelona_gora@pis.org.pl 

W treści wiadomości prosimy podać nazwę miejscowości zamieszkania. Wtedy szybko wskażemy osobę, z którą powinni się Państwo kontaktować w celu wstąpienia do partii.

Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów.

Pobierz ankietę personalną członka PiS

Przeczytaj Statut PiS

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu