RSS
06.09.2012 | Aktualności | Partia

Program gospodarczy PiS „Alternatywa”

Program gospodarczy Prawo i Sprawiedliwość „Alternatywa” będzie wdrażany stopniowo, nie zakładamy wprowadzenia wszystkich jego elementów w jednym czasie (Szwecja z początku lat 90-tych jest pozytywnym przykładem skuteczności działań stopniowych, które poprawiły sytuację gospodarczą i doprowadziły do uzdrowienia finansów publicznych).

W pierwszym roku zakładamy wzrost dochodów publicznych o ponad 11 mld zł – jest to założenie konserwatywne, dochody mogą być większe:

• ponad 5 mld zł dodatkowych dochodów przyniesie reforma systemu podatkowego zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość;
• 6 mld zł to nowy podatek nałożony na banki i inne instytucje finansowe oraz hipermarkety;

Wzrost wydatków / zmniejszenie wpływów to w pierwszym roku nie więcej niż 13,5 mld zł i mają to być działania, które pobudzą gospodarkę. Główna pozycja to zmniejszenie składki rentowej dla przedsiębiorców o 2 punkty procentowe (zmniejszenie wpływów o ok. 9 mld zł). Ponadto wdrożymy Narodowy Program Zatrudnienia (w pierwszym roku to wydatki ok. 3 mld zł), rozpoczniemy nowe działania prorodzinne (wydatki to ok. 1 mld zł) i wprowadzimy zwolnienie z podatku dochodowego najuboższych emerytów (skutek: nie więcej niż 400 mln zł).

Zwiększenie deficytu sektora finansów publicznych na skutek Programu „Alternatywa” w pierwszym roku to maksymalnie ok. 2 mld zł, zakładamy jednak, że do takiego zwiększenia deficytu nie dojdzie. Chcemy ograniczyć wydatki na administrację ale także liczymy że kiedy rynki finansowe dostrzegą wiarygodność gospodarczą rządu i propozycji PiS, będziemy mniej płacić za obsługę zadłużenia, które tak zwiększył rząd Donalda Tuska (o ponad 350 mld zł). Chcemy zbliżyć się do wiarygodności Czech. Rentowność ich obligacji skarbowych jest ponad 2 krotnie niższa niż polskich, zatem Czesi płacą mniej za obsługę swojego zadłużenia. 

Proponujemy w ramach programu umożliwienie Polakom wyboru między OFE a systemem państwowym (ZUS).

Z naszych badań wynika, że nawet 80% Polaków może wybrać ZUS. Jako odpowiedzialna partia chcemy jednak stopniowych zmian – gdybyśmy chcieli zrobić zmianę w ciągu roku, fundusze sprzedawałyby akcje, co doprowadziłoby do spadku ich wartości, a także wzrostu kosztów obsługi długu Polski (przez obligacje). Dlatego zakładamy, że w drugim roku programu „Alternatywa”, przyjdą pierwsze efekty tej reformy i deficyt zmniejszy się o (konserwatywne założenie, aktywa OFE to obecnie ponad 240 mld zł) o 20-30 mld zł (Węgrzy zrobili „jednorazowo” w roku 2011 i z deficytu 6% PKB osiągnęli nadwyżkę). Ponadto dziś budżet dopłaca do OFE ponad 9 mld zł, jeśli ludzie wybierać będą ZUS, to proporcjonalnie zmniejszą się dopłaty i nie trzeba będzie tak mocno się zadłużać.

Wówczas, po reformie pozwalającej na wybór między OFE i ZUS, jeśli dodamy dochody z podatku bankowego, od hipermarketów oraz uszczelnienia systemu podatkowego (łącznie ponad 12 mld zł) i pierwsze efekty zwiększenia bazy podatkowej na skutek działań podjętych w pierwszym roku, mamy do dyspozycji 35-45 mld zł więcej.

Rozszerzamy wówczas instrumenty polityki prorodzinnej, jak i wdrażamy inne zapowiedziane działania.    

• Wdrożenie niektórych działań uzależniamy od sytuacji ekonomicznej, również na świecie, np. zmniejszenie obciążeń podatkowych na paliwa w zależności od cen ropy (w świecie i w Polsce). Gdyby ropa kosztowała na rynkach światowych 35 dolarów za baryłkę jak w 2009r., i była tania w Polsce (jak za rządów PiS w latach 2005-2007), to rozwiązanie nie będzie wprowadzane. Jeśli natomiast nastąpiłby długotrwały konflikt w Zatoce Perskiej i np. cena ropy osiągnęłaby 150 USD za baryłkę na świecie i ponad 6 zł za litr w Polsce, to ulga jest konieczna.

Naszym celem jest zbilansowany program, pobudzający gospodarkę, zwiększający bazę podatkową, którego skutkiem będzie zwiększenie wpływów podatkowych bez kolejnych zmian w systemie podatkowym (w tym podnoszenia stawek). Pozytywny przykład takich działań stanowi Szwecja.

***

Przedstawiamy kompleksowe opracowanie ilustrujące szczegółowo wszystkie wydatki sektora publicznego - pierwszą pełną Mapę Wydatków Państwa.

Zobacz Mapę Wydatków Państwa

Zobacz więcej

Zobacz materiał wideo z konferencji

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9