RSS
15.03.2003 | Aktualności | Partia | źródło: PAP

Jarosław Kaczynski: Ułatwić awans zawodowy młodej polskiej inteligencji

Ułatwienie awansu zawodowego młodej polskiej inteligencji i poprawa dostępu do usług prawniczych - to główne cele zaproponowanych przez PiS zmian w ustawach Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie i ustawie o radcach prawnych.

W sobotę w Warszawie odbyła się Konwencja antykorporacyjna Forum Młodych PiS. O potrzebie zmian w ustawach dot. zawodów adwokata, notariusza i radcy prawnego, przekonywali przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński i poseł Przemysław Gosiewski. Na spotkaniu obecny był także poseł Ludwik Dorn.

Projekt zmian przygotowany przez PiS uderza w przywileje, jakie w tej chwili mają korporacje zawodowe. „Każdy, kto zna historię, dzieje zawodów i społeczeństw, nie będzie kwestionował potrzeby istnienia korporacji” - powiedział Kaczyński. Zaznaczył jednak, że do czasu, aż ich działania nie będą miały charakteru patologicznego.

Według lidera PiS, w Polsce korporacje zawodowe stały się formacjami zamkniętymi, do których dostęp ma się tylko dzięki koneksjom rodzinnym lub towarzyskim. „Powstał system nieuzasadnionych przywilejów obniżający jakość zawodu” - dodał.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego, spowodowało to obniżenie dostępu do usług prawniczych i zawyżenie cen za nie.

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że konieczne są zmiany umożliwiające zdrową konkurencję na rynku pracy prawników. Ma to umożliwić odebranie korporacjom zawodowym możliwości blokowania młodym prawnikom dostępu do aplikacji.

PiS proponuje, by konkursy na aplikacje przeprowadzały nie, jak obecnie korporacje prawnicze, ale niezależne komisje działające przy Ministrze Sprawiedliwości. Byłyby trzy takie komisje: ds. aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Sprawdzałyby i oceniały poziom przygotowania prawniczego kandydata.

Przeciwdziałać ograniczaniu dostępu do zawodów prawniczych, ma także wprowadzenie obowiązku przyjęcia do korporacji osoby, która zdała egzamin na aplikację. PiS proponuje także m.in., by patronem aplikanta, jeśli wcześniej patrona nie wyznaczy dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych, zostawał z mocy ustawy sam dziekan.

Autorzy projektu uważają też, że konieczne jest wprowadzenie zasady, że aplikant i jego patron, wprowadzający do zawodu nie mogą być spokrewnieni do drugiego stopnia oraz nie mogą być małżonkami.

PiS chce także m.in. obniżenia opłat za egzaminy oraz rozszerzenia możliwości przechodzenia „z zawodu do zawodu”, poprzez zwolnienie sędziów i doktorów nauk prawnych, którzy chcą zostać adwokatami, notariuszami lub radcami prawnymi z obowiązku aplikacji.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu