Ludzie  Tadeusz Pietkiewicz
RSS


telefon519 859372
funkcje
Okręg Koszalin, Komitety terenowe PiS, powiat sławieński, Darłowo, członek Zarządu

Krzysztof Szczerski: Czas zacząć kooperować z nową władzą Ukrainy

Sytuacja na Ukrainie jest nadal niestabilna i zmiana polityczna, która się tam dokonała, nie jest wciąż zabezpieczona – specjalnie dla serwisu pis.org.pl