RSS
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
tel.: (22) 6942611, 6942619, 6942629, 6942630
faks: (22) 6942628, 6942631

www.kp.pis.org.pl

Krzysztof Szczerski: Czas zacząć kooperować z nową władzą Ukrainy

Sytuacja na Ukrainie jest nadal niestabilna i zmiana polityczna, która się tam dokonała, nie jest wciąż zabezpieczona – specjalnie dla serwisu pis.org.pl
LechKaczynski.orgRuch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha KaczyńskiegoAlternatywaPol(s)ka bez kompleksówProgram PiS 2014Klub Parlamentarny Prawa i SprawiedliwościGrupa Europejskich Konserwatystów i ReformatorówPiS.tvPrawa Strona Północnego MazowszBiuletyn Informacji Publicznej PiS